ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که فناوری به شدت زمینه‌های مختلف زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است.در این راستا شرکت ایرانیان هیبرید محصولاتی را در حوزه فناوری، از طریق نوآوری  و بومی‌سازی  فراهم  می‌آورد، تا گامی بلند در خودکفایی صنعت ایران بردارد.