فارسی (ایران)
...
تماس با شرکت ایرانیان هیبرید
شرکت ایرانیان هیبرید، پراب تست ادی کارنت، تجهیزات بازرسی
شرکت ایرانیان هیبرید، پراب تست ادی کارنت، تجهیزات بازرسی
01132397552
بازرسی خط تولید، فیکسچر و کویل ادی کارنت، بازرسی غیر مخرب
شرکت ایرانیان هیبرید، دستگاه تست ادی کارنت، تست غیر مخرب
ایران، مازندران، بابل، خیابان ولی عصر، نبش گلستان15، مرکز رشد فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بلوک1، طبقه اول، واحد2