فارسی (ایران)
محصولات برگزیده
اخبار و رویدادها
ایران، مازندران، بابل، خیابان ولی عصر، نبش گلستان15، مرکز رشد فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بلوک1، طبقه اول، واحد2
شرکت ایرانیان هیبرید، پراب تست ادی کارنت، تجهیزات بازرسی
01132397552
QRcode وب سایت ایرانیان هیبرید